Çağrı Merkezi

0322 321 25 12

Değerlerimiz

Eşitlik

Ortatepe; iş ve sosyal tüm yaşantısında muhatap olduğu kişi ve kurumlarda yaş, ırk, inanç, ten rengi, cinsiyet, dil, uyruk, medeni durum, siyasi görüş, engellilik veya din başlıklarında herhangi bir ayrımda bulunmaz.

Kalite

Ortatepe; bilim ve teknolojinin tüm gerekliliklerini kullanarak en doğru ve kaliteli ürünü üretmeyi, var olan ürünlerini geliştirmeyi kendisini ve diğer tüm paydaşlarını geleceğe hazırlamayı bir görev olarak üstlenir.

Kurumsal Bütünlük

Ortatepe; sahip olduğu değerlere tüm çalışanları ile sahip çıkar ve bu değerleri kurum içi ve kurum dışında disiplinli bir şekilde uygular.

Şeffaflık

Ortatepe; Ortatepe; iş yaşamındaki tüm paydaşlarına karşı süreç yönetiminde şeffaf ve açık davranışlarda bulunur, tüm paydaşlarından aynı tutumu sergilemesini bekler.

Güvenilirlik

Ortatepe; kurum içi ve kurum dışı süreçlerde güvenilir sıfatını üzerinde taşımaya gayret gösterir ve bu durumun devamlılığı için gerekli tüm davranışları sergilemeye gayret gösterir.

Sosyal Kurum

Ortatepe ve tüm çalışanları, yalnızca iş yaşamında değil sosyal yaşantısında da Ortatepe Kültürüne uygun davranışlar sergiler, iş dışındaki kültürel ve sosyal başlıklarda Ortatepe adına bulunmaya özen gösterir.

Sürdürülebilirlik

Ortatepe; attığı veya atacağı tüm adımlarda devamlılık esasına dikkat ederek, kendisi, çalışanları ve dış paydaşlarının faydaları doğrultusunda sürdürülebilir olmak adına çalışır.

Doğa Dostu

Ortatepe; ürettiği veya yatırımcısı olduğu tüm iş ve sosyal çalışmalarında çevreye duyarlı ürünler üretmek ve doğanın koruyucusu rolünü üstlenmek hassasiyetinde bulunur.

Ortatepe A.Ş. ile Geniş Hizmet Ağı Güven Ürün Çeşitliliği
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek için, her ihtiyacınızda yanınızdayız.

Bu kapanacak 20 saniye